ബൈബിള്‍ കഥകള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് | Bible Kathakal Kuttikalkku

Sujamol Jose

255.00

ബൈബിള്‍ കഥകളുടെ ലളിതമായ പുനരാഖ്യാനം.

ശാശ്വതമായൊരു ദീപസ്തംഭം പോലെ മാനവരാശിയുടെ മനസ്സില്‍ പ്രഭചൊരിയുന്ന ബൈബിള്‍ കഥകള്‍. കുട്ടികള്‍ക്കായി ലളിതമായ ഭാഷയില്‍. പുനരാഖ്യാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കഥകള്‍ ബൈബിള്‍ എന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥത്തിലെ സന്ദേശവും നന്മയും പകര്‍ന്നുനല്‍കുന്നു.

പുനരാഖ്യാനം: സുജമോള്‍ ജോസ്

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

Buy Now