ഭരതൻ ജീവിതം സിനിമ ഓർമ
Bharathan Jeevitham Cinema Orma

Biju Bernad

209.00

തിരക്കഥ എഴുതേണ്ടത് കടലാസിലല്ല, സംവിദായകൻറെ ഹൃദയത്തിലാണെന്ന് അവർത്തിച്ഛ് പറഞ്ഞത്കൊണ്ട് മലയാള സിനിമയെ കരുത്താർന്ന കഥകൾ കൊണ്ടും ദൃശ്യവൈവിധ്യങ്ങൾകൊണ്ടും മാറ്റിപ്പണിത ഭരതൻറ്റെ ജീവിതത്തെയും സിനിമയേയും അടുത്തറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന പുസ്തകം

For details regarding International shipping, you can contact us here or Whatsapp us @ 9400224468

3 in stock

Buy Now
SKU: BC168 Category: Tag: